MÜSABAKA ŞARTNAMESİ

MÜSABAKA KONUSU : ÇOCUKLAR ORIENTEERING YARIŞMASI (JOWIND)

MÜSABAKA TARİHİ : 29 ŞUBAT 2020 Cumartesi

MÜSABAKA YERİ : Orhangazi Parkı / Maltepe

KATEGORİLER :

2012 doğumlu ve daha küçük
2010 - 2011 doğumlu kadın - erkek
2008 - 2009 doğumlu kadın - erkek
2006 - 2007 doğumlu kadın - erkek
2004 - 2005 doğumlu kadın - erkek
2001 - 2003 doğumlu kadın - erkek

Yarışmaya bireysel veya takım halinde başvuruda bulunabilirsiniz.
Takımların oluşması için aynı kategoride en az 3 sporcunun olması gerektedir.
8 yaş ve altı kategorilerde takım yarışı yapılmayacaktır.

KATILIM ÜCRETİ:

10 Ocak - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıt olan sporcular için kişi başı 15 TL
08 Şubat - 17 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıt olan sporcular için kişi başı 25 TL
18 Şubat - 24 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıt olan sporcular için kişi 35 TL

Ücretleri: Ali Kılınç İş Bankası Bebek şubesi
TR08 0006 4000 0011 0920 3431 40
nolu hesaba yatırabilirsiniz.

Ödemelerin yapıldığı tarih kayıt tarihi olarak kabul edilecektir.

KAYITLAR: www.jowind.com adresinden yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

 1. Müsabakalarda ilk üçe giren takımlara kupa, bireysel sıralamada ilk üçe giren sporculara madalya ve ödül verilir.
 2. Tüm sporculara katılım sertifikası ve organizasyon tişörtü verilir.
 3. 8 yaş altı kategorilerde kız ve erkek ayrımı yapılmaz ve derece ile sıralanmaz. Her katılımcıya yarışma sonunda bir hediye verilir. Madalya ve kupa verilmez.

MÜSABAKA KOŞULLARI:

a) Yapılış şekline göre;

1) Koşarak

b) Yapılış zamanına göre;

1) Gündüz

c) Müsabakanın çeşidine göre;

1) Ferdi
2) Takım (Sporcuların çıkış sıralarına göre bireysel koşmasıyla),

d) Müsabaka sayısına göre;

1) Tek müsabaka (bir yarış),

e) Kontrol noktalarını bulma sırasına göre;

1) Düzenli sıra (belirlenen sıra dahilinde hedefleri bulma),

f) Müsabakanın uzunluğuna göre;

1) Kısa mesafe sürat,

1- Müsabakaların Uygulama Şekli

Müsabakalar; arazi, parkur, pusula, fener, harita, toplanma bölgesinde verilecek bilgiler, çıkış, varış ve sıralama esasları gibi konularda IOF'nin belirlemiş olduğu kurallar uygulanır.

Takım müsabakalarında takımlara ait sporcu ve antrenörlerin isimlerinin yazılı olduğu liste yarışmadan en az bir hafta önce belirlenir ve organizasyon komitesine bildirilir.

Tertip Kuruluna verilecek takım listelerinin okul veya kulüp antetli, okul veya sorumlu öğretmen veya yetkilisi tarafından imzalı ve mühürlü, onaylanmış olması şarttır. Tertip kurulu listeler müsabaka süresince muhafaza eder.

Takım listelerinde yapılacak değişiklik istekleri yarışma gününden iki gün öncesine kadar yapılabilir.

Müsabaka tertip kurulu, müsabakanın belirlenen yer, tarih, plan, program doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur. Müsabaka ile ilgili itiraz halinde, müsabaka ve sonuçlarıyla ilgili kesin karar vermeye yetkilidir.

2- Sporcuların Uyması Gereken Kurallar

Sporcuların uyması gereken kurallar şunlardır:

 1. Sporcular, müsabaka süresince kendilerine diğer sporculardan farklı her hangi bir avantaj sağlayamazlar,
 2. Sporcular, dışarıdan yardım alamaz, beraber koşamaz veya başka bir sporcunun becerisinden yararlanmak için onun arkasından veya onunla birlikte kasıtlı olarak koşamaz,
 3. Müsabakalardan önce müsabaka alanının yerini bulmak veya saptamaya çalışmak ve bu alan içinde ön araştırma yapmak yasaktır. Böyle bir durum söz konusu ise, o sporcu ve takımı diskalifiye edilir,
 4. Sporcu; diğer sporculardan, müsabaka görevlilerinden veya seyircilerden müsabaka süresince bilgi edinemez,
 5. Sporcular parkur üzerinde izlenmesi mecburi istikametler bulunduğu takdirde işaretli yolu takip ederler,
 6. Sporcular, kontrol noktalarına sıra numaralarına riayet ederek giderler, varış kontrol hakemleri sporcuların bu sıraya uyup uymadıklarını kontrol ederler,
 7. Bir kontrol noktası atlandığında veya kontrol noktalarının yanlış sıra ile geçildiği tespit edildiğinde, o sporcu diskalifiye edilir,
 8. Kontrol noktası atlandığında sporcu, o kontrol noktasına geri giderek tekrar sırayı takip ettiği taktirde diskalifiye edilmeyip sporcunun koştuğu parkur ve zamanı geçerli sayılır,
 9. Kontrol kartında işaret olmaması sporcunun hatası değilse, kontrol noktasında mühür yoksa veya kontrol cihazı bozuksa ve sporcunun, o kontrol noktasına uğradığı kontrol hakemi veya baş hakem tarafından onaylanırsa derecesi kabul edilir,
 10. Sporcular, bitiş çizgisini geçtikten sonra varış hakeminin izni olmadan bir daha müsabaka alanına giremezler,
 11. Müsabakayı bırakan sporcu kontrol kartını ve haritasını bitiş yerine geldiğinde teslim eder. Müsabakalara hiç bir etkide bulunamaz ve diğer sporculara yardım edemez,
 12. Sporcular, müsabaka parkurundaki şahıs ve kamu malına zarar veremez.

3- Müsabaka Parkurunun ve Sporcuların Denetlenmesi

Müsabakaların sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için müsabaka tertip kurulu parkur kontrol hakemleri vasıtasıyla sporcuları ve müsabaka alanını denetler.

Elektronik Kontrol Sistemi kullanılmıyorsa kontrol noktalarında sporcuların kontrol noktasından geçiş zamanını ve göğüs numaralarını kaydedecek parkur kontrol hakemi bulundurulur. Aksi takdirde parkur kontrol hakemi bulunmayabilir.

Kontrol hakemleri, sporcuya karışamaz, alıkoyamaz, zaman, mevki veya herhangi bir hususta bilgi vermez, sessiz kalır ve dikkat çekmeyen bir elbise giyerler.

Parkur kontrol hakemleri müsabaka alanındaki uygun yerlerden, hakim tepelerden video-kamera veya dürbünle sporcuların birbirleri ile yardımlaşıp yardımlaşmadıklarını denetler. Yardımlaşan sporcuların göğüs numaralarını tespit ederek müsabaka sonunda baş hakeme bildirirler. Hakemler tarafından yardımlaştığı tespit edilen sporcu diskalifiye edilir.

Baş hakem ve parkur kontrol hakemleri her zaman müsabaka alanında parkuru ve sporcuları denetleyebilir. Yardımlaşan sporcuları tespit ettiklerinde bu sporcular diskalifiye edilirler.

Baş hakemin ve parkur kontrol hakemlerinin tespitleri kesindir, itiraz edilemez.

4- Sporcuların Diskalifiye Nedenleri

Sporcular aşağıdaki nedenlerden dolayı da diskalifiye edilirler;

 1. Kontrol noktasını atlamak,
 2. Kontrol noktalarına yanlış sırayla gitmek,
 3. Tespit edilen parkur bitirme zamanından daha geç dönmek,
 4. Aynı takım veya ayrı ayrı takım sporcuları arasında yardımlaşmak,
 5. Sürekli başka bir sporcuyu takip etmek,
 6. Yarışmacı olarak hedeflerin yerini değiştirmek, saklamak veya hedefi söküp atmak,
 7. Müsabaka süresince kurallara uymamak.

5- İtiraz

Müsabaka sırasında ortaya çıkacak itirazların anında, yarışma sonuçları ile ilgili itirazların resmi ilandan itibaren 30 dakika içerisinde yazılı dilekçe ile başhakeme yapılması gerekmektedir. Başhakem itiraz halinde adil bir karara varabilmek için gerek duyduğunda film veya video kayıtlarından veya varsa bunlardan elde edilen fotoğraflardan yararlanabilir. Başhakem yapılacak itirazları kendisi karara bağlayabileceği gibi konuyu müsabaka tertip kuruluna havale edebilir. İtiraza ilişkin kararı başhakem verirse itiraz edenin müsabaka tertip kuruluna başvurma hakkı saklıdır. Müsabaka tertip kurulunun kararları kesindir.

6- Müsabakanın İptali

Müsabakalar aşağıdaki hallerde iptal edilir;

 1. Haritada işaretli kontrol noktalarından birine fener işareti koymamak,
 2. Feneri haritada işaretli bölgenin dışına koymak.
 3. Fener, harita üzerinde işaretli 6 mm. çapındaki dairenin kapsadığı alan içerisine konmuş ise, yarışma iptal edilmez. Ancak, fener bu dairenin orta noktasını ifade eden arazideki yerine konur.
 4. Hakemlik ve müsabaka yönetimi hususunda uluslararası yarışma kurallarının ihlal edildiği anlaşılırsa olay yarışma jürisince incelenir ve karara bağlanır.

7- Yarışmalar sırasında meydana gelebilecek her türlü kazaya karşı sorumluluk sporcuların kendilerindedir. Ayrıca yarışmalar sırasında sağlık ekibi de görevlendirilecektir.